[NUUG video] (fwd) Åpen forelesning "Can we trust electronic voting" v. Inst. for Informatikk 20/4

Salve J Nilsen sjn at pvv.org
Thu Apr 15 11:51:48 CEST 2010


Odin Omdal Hørthe said:
> On Thu, Apr 15, 2010 at 10:36 AM, Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com> wrote:
>> Jeg kom over denne via efn-listen, og synes det høres interessant ut.
>> Kanskje NUUGs videogruppe har kapasitet til å ta den opp på video?
>
> Moro, eg er i Oslo nett den dagen for å gjera vevkasting av «Pasient
> på nett». Eg hev ikkje planlagt flybillettar o.a. enno, men eg hev med
> meg kamera og allslags utstyr for å få til vevkasting og upptak.
>
> Og det høyrast veldig interessant ut, so eg skal sjå um det let seg
> gjera å koma og vera med på å få det til. :D

Nice! :D

Er veldig interessert i dette temaet, men kan ikke komme, så jeg 
setter VELDIG pris på at diskusjonen her blir filmet. :)


- Salve

-- 
#!/usr/bin/perl
sub AUTOLOAD{$AUTOLOAD=~/.*::(\d+)/;seek(DATA,$1,0);print#  Salve Joshua Nilsen
getc DATA}$"="'};&{'";@_=unpack("C*",unpack("u*",':4@,$'.#     <sjn at foo.no>
'2!--"5-(50P%$PL,!0X354UC-PP%/0\`'."\n"));eval "&{'@_'}";   __END__ is near! :)


More information about the video mailing list