[NUUG video] NUUG-representant til frikanalens årsmøte

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Mar 24 14:28:54 CET 2010


[Petter Reinholdtsen]
> Hei.  Beklager sen beskjed.  Som nevnt da vi møttes, håper jeg å
> komme på årsmøtet i frikanalen.  Slik det ser ut nå er det jeg som
> kommer for å representere NUUG.  Kanskje jeg får med meg noen fra
> videogruppen, det er ikke avklart ennå.
> 
> Tenkte det var greit at du hadde fått beskjeden på epost.

Flytter tråden til video at nuug.

Det viser seg at det er lansert forslag om å endre vedtektene i
frikanalen til å tillate reklame.  Det er dermed ekstra viktig at
medlemmer stiller på årsmøtet.  Personlig er jeg imot at frikanalen
åpnes for sponsede innslag, og går ut i fra det også er NUUGs
standpunkt.

I tillegg til det prinsipielle i selve forslaget er det dårlig at
forslaget ikke kommer i god tid før møtet (møtet er i morgen -
forslaget kom på søndag til de som var påmeldt [tror jeg]), at
forslaget ikke er sendt til alle medlemmene men kun en brøkdel av
medlemmene, og at forslaget ikke er lagt frem for styret tre uker før
årsmøtet slik vedtektene krever (hele styret fikk også beskjed på
søndag).  Debatten blir dermed amputert og mange får ikke med seg at
dette skal opp til debatt.  Jeg tror saken bør avvises på årsmøtet
pga. dette.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list