[NUUG video] Testet dvswitch-streaming fra hio til voip.nuug.no

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Nov 9 20:07:53 CET 2010


Hans-Petter gjorde en glimrende innsats med å filme dagens NUUG-møte,
og i etterkant tok vi en test for å se om nettet mellom hio og
voip.nuug.no er godt nok til å streame DV direkte dit for lagring av
opptak.

Testet først kun lagring til fil, ved å kjøre

  % dvsink-files -h 158.36.109.147 -p 12345 2010-11-09-test

på voip.nuug.no.  Kjørte iftop i parallel på maskinen for å se hvor
mye data som kom inn.  Det var 28.5 Mb/s kontinuerlig strøm med data
fra dvswitch-maskinen.

Det tyder på at det burde fungere greit å lagre opptakene direkte på
de sentrale NUUG-maskinene og dermed slippe å overføre opptakene etter
møtet.

Testet så å hente ned en strøm til i parallel for koding til Ogg
Theora og streaming via Icecast.  Brukte ffmpeg2theora-oppskriften fra
wikien og det fungerte fint.  Dette økte båndbreddebruken til 56.9
Mb/s, og Hans-Petter melder at dvswitch meldte om "sink3 overflowed"
og "recovered".  Det tyder på at to DV-strømmer mellom uio og
NUUG-maskinene ikke går like bra.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list