[NUUG video] Filming av tirsdagens NUUG-presentasjon

Hans-Petter Fjeld atluxity at 1kb.no
Wed Nov 10 06:41:10 CET 2010


Hei Frode
Vi i NUUG sin videogruppe setter såklart pris på at det vi gjør blir verdsatt og sett. Så det er helt tydelig at dette er greit.

Når det gjelder vår driftstabilitet, så er denne heller varierende. Vi øker såklart prioriteren når vi vet det er økte forventninger. Om det blir streaming kommer til dels ann på deltagelsen fra videogruppa. I går var jeg eneste fra videogruppa som dekket møtet, og jeg klarte rett og slett ikke å få til streaming. Både til dels av mangel på kompetanse og tid (disse henger litt sammen). Så dersom flere i videogruppa får blitt med 14. desember så er det høyere sannsynlighet for at det blir streaming. Noe endelig svar vil ikke jeg si at jeg kan gi deg før omlag kanskje 30 minutter før møtet starter, men det avhenger veldig av deltagelsen fra videogruppa.

Hadde jeg vært OfLUG så hadde jeg uansett planlagt en backupløsning. Se noe annet fra våre tidligere møter e.l.?

Full duplex video... spennende... det skal nok gå fint det, om dere setter opp en live streaming av dere så kan vi nok få vist dette hos oss. Om det blir såpass low latency at det er praktisk ville jo vært spennende å teste ut. IRC er ellers en velprøvd teknologi.

-- Hans-Petter

----- "Tennebø Frode" <frode.tennebo at saabgroup.com> wrote:

> > Som dere kan se på <URL:http://www.nuug.no/adict/> er det 
> > planalgt foredrag i NUUG Oslo 2010-11-09. Temaet er "Enkel 
> > grafisk nettverksplanlegging med PrimeDesktop". Er 
> > videogruppa klar for opptak og streaming? Hvem stiller?
> 
> Vi i OfLUG lurte på å arrangere en fellesvisning av det neste NUUG
> møtet 2010-12-14. Vi tenkte å henge oss på direktesendingen
> (http://wiki.nuug.no/grupper/video/streaming) på et egnet sted. Har
> et par spørsmål i den forbindelse.
> 
> 0) Håper det er greit all den tid det står annonsert på NUUGs
> sider...?
> 
> 1) Hvor lang tid i forveien er det mulig med en rimelig grad av
> sikkert å vite at det blir live-sendinger? Jeg tenker på dette i
> forbindelse med egen annonsering innad i OfLUG...
> 
> 2) Er det mulig å få til full duplex videokommunikasjon eller blir det
> for mye "greier"? Evt. vil "poor man's teleconferencing" vha. IRC og
> en text2voice relay (les menneske) i andre enden være tilstrekkelig
> for å stille spørsmål.
> 
> -Frode
> 
> -- 
> ^ Frode Tennebø        | email: Frode.Tennebo at saabgroup.com ^
> | Saab Technologies Norway AS | Isebakkeveien 49          |
> | N-1788 Halden        | Phone: +47 45 24 99 39       |
> | with Standard.Disclaimer; use Standard.Disclaimer;        | 
> 
> _______________________________________________
> aktive mailing list
> aktive at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/aktive


More information about the video mailing list