[NUUG video] NUUG trenger kameramenn til dagens NUUG-presentasjon

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Sep 14 10:28:53 CEST 2010


NUUG trenger frivillige kameramenn/videogruppemedlem til å filme
dagens NUUG-møte.  Pga. uheldige omstendigheter er store deler av
videogruppa ikke i stand til å stille, så vi har for lite folk.  Jeg
og Asle vil stille, men trenger 1-2 stykker ekstra.  Vi starter 17:00
i dag for å forsøke å få alt ferdig i god tid før 18:30.

NUUG har nødvendig utstyr som hentes hos videogruppens leder Morten av
Asle 17:00.

Hvis du har tid og lyst, send svarepost til video at nuug.no.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG og involvert i videogruppen


More information about the video mailing list