[NUUG video] Hvor ble det av videoen fra OSM-presenasjonen? (Was: Video frå OSM-presentasjonen)

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Sep 21 15:07:06 CEST 2010


[Petter Reinholdtsen]
> Ingen har klart å finne videoen fra februarmøtet i NUUG.

Jeg har dog klart å komme opp med en teori om hva som skjedde. Her er
indisiene jeg bygger på.

 - NUUG-presentasjonen av OSM fant sted 2010-02-09. Opptaket skulle
  slik jeg forstår det overføres i løpet av et par dager av den som
  tok med seg utstyret hjem.

 - Intet opptak er funnet på opptaksmaskinen, og det ser ikke ut til å
  finnes på nerdhaven.nuug.no. Ingen kan fortelle hvor opptaket tok
  veien.

 - På opptaksmaskinen er det ingen større filer datert tidligere enn
  2010-02-15 under ~guest/.

 - Utstyret ble lånt ut 2010-02-15 for å ta opp noen møter om
  menneskerettigheter på universitetet, og den som lånte det fortalte
  da jeg spurte på epost igår at han erindrer at disken gikk full
  under opptak og at han slettet noen filer for å kunne fortsette.

Jeg gjetter dermed på at opptaket ikke ble overført til
nerdhaven.nuug.no av de(n) som hadde utstyret før opptaksmaskinen ble
lånt ut, og at opptaket ble slettet mens maskinen var utlånt. Hvis
det stemmer er vårt eneste håp å se om det finnes DV-tape med
kameraopptaket.

Hvordan kunne i så fall dette skje? Det har sviktet i flere omganger:

 - Opptak be ikke overført til nerdhaven.nuug.no da møtet var ferdig.
  Hadde det vært gjort like etter møtet eller i dagene etterpå hadde
  vi unngått problemet.

 - Utstyret ble lånt ut uten å sjekke at alt på opptaksmaskinen var
  tatt vare på. Hadde en sjekket om opptaket var overført før utlån
  ville problemet vært unngått.

 - Filer ble slettet fra opptaksmaskinen uten å avklare med
  videogruppen om dette var greit og uten at det var tatt
  sikkerhetskopi. Hadde intet vært slettet ville NUUG kanskje hatt
  opptaket.

Jeg foreslår at vi forsøker å innføre noen regler for å hindre at
dette kan skje igjen.

 - Opptak skal overføres fra opptaksmaskinen til nerdhaven.nuug.no så
  raskt som mulig, og innen det er gått to dager. Dette forutsetter
  endrede rutiner for etterbehandling, f.eks. overføring til en
  USB-disk eller oppkobling av opptaksmaskinen til nett mellom
  opptak.

 - Utstyret lånes ikke ut før det siste opptaket er overført.

 - De som låner utstyr får ikke lov til å slette filer de ikke har
  laget selv og må stille med egen USB-disk hvis plassen på
  interndisken er utilstrekkelig.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list