[NUUG video] fri progamvare player

Odin odin.omdal at gmail.com
Fri Apr 27 17:46:27 CEST 2012


On Fri, Apr 27, 2012 at 3:11 PM, Erik Vold <erikvol at gmail.com> wrote:
> Hyggelig at flere ønsker å bidra til å lage en TV-kanal som i sin helhet er
> åpen.
> Hadde en bra kveld sammen med Benjamin og Tore på Hausmania (hackeriet.no)
> og de regner med å være der også neste onsdag med en presentasjon av
> utviklingsprosjektet. Petter har helt rett i at vi trenger være flere som
> jobber med dette. Kopierer inn vår lille "salgspitch" til hackeriet:

Aiai, visste eg ikkje om. Neste onsdag er eg vekk, men dette vil eg vera med på.

Er òg med i Bitraf (hackerspace på alexander kiellandsplass, som er
opent alle dagar) og gjer ymse prosjekt der, -- men skulle gjerne hatt
noko å jobba saman med andre på. Kanhenda dette kan passa.

Er elles masse film- og TV-selskap i det bygget (Darres gate 22, 24, 26).


Reknar med at eg kjem inn i det, i mi nye rolle som vara i frikanal-styret.
-- 
Beste helsing,
Odin Hørthe Omdal <odin.omdal at gmail.com>
English, technical: http://tech.velmont.net
Norsk, personleg: http://velmont.no


More information about the video mailing list