[NUUG video] Egen epostliste for Frikanalen?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fri Jun 8 10:21:09 CEST 2012


Diskusjoner om utvikling foregår nå på #frikanalen (irc.freenode.net) og
på epost med enkeltpersoner som mottakere.  Er det bedre ide å opprette
en offentlig epostliste der det blir enklere for potensielle
bidragsytere å se hva som skjer av aktivitet og diskusjon?  Er det behov
for en slik liste, eller blir det bare nok en ubrukt epostliste i
verden?

NUUG kan fikse på lists.nuug.no, f.eks. frikanalen at nuug.no.
-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list