[NUUG video] Flytt alt vekk fra voip.nuug.no til video.nuug.no

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sat Aug 31 08:12:15 CEST 2013


[Petter Reinholdtsen 2012-09-07]
> Maskinen voip.nuug.no er gammel, har feil i RAID-opsettet sitt, og
> skal derfor fases ut.  Alt som videogruppen har i dag på voip.nuug.no
> må flyttes vekk, og en ny virtuell maskin video.nuug.no er satt for å
> ta over.

Er det klart til å slå av voip.nuug.no nå?  Vil gjerne gjenbruke
IP-adressen til innsynstjenesten.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen
Driftsgruppen i NUUG


More information about the video mailing list