[NUUG video] Feil med dvswitch på ny laptop

Odin Hørthe Omdal odin.omdal at gmail.com
Wed Feb 12 00:37:18 CET 2014


Xv er akselerert video. i420 er ganske enkelt YUV 4:2:0 (8 bit), altso det
mest nærliggjande å gjera DV-PAL om til når du har dekomprimert straumen.

Feilmeldingen ser ut til å vera at grafikkdrivaren din ikkje stør Xv med
YUV 4:2:0. Det går kanhenda an å køyra DVswitch utan akselerert video;
skriva til x11, eller viss han har noko slikt; til ei opengl-flate.

Eg har berre overfladisk kunnskap om dette greiene, men eg hadde altso
konsentrert meg om skjermkortet og drivarane der.

Du kunne prøvd denne gstreamer-linja for å sjå om du manuelt klarar å få
XV-output med YUV420:

  gst-launch-1.0 videotestsrc ! video/x-raw,format=I420 ! xvimagesink

Viss det fungerer so er det noko sært med dvswitch som eg ikkje forstår.
Viss det ikkje fungerer so er det truleg noko hokus pokus med
grafikkdriveren.


2014-02-11 19:26 GMT+01:00 Hans-Petter Fjeld <atluxity at 1kb.no>:

> Hei folkens,
>
> lurte på om noen av dere hadde kompetansen til å forstå dere
> på en feilmelding jeg får på vår nye laptop. Laptoppen kjører
> ny Ubuntu, det meste skal være oppdatert.
>
> Når jeg starter opp dvswitch er alt fint, men feilmeldingene
> kommer idet jeg kobler til kamerakilden. Thumbnail vises som
> normalt, men hovedbildet forblir svart.
>
> I terminalen spyr den følgende:
> ERROR: No Xv adaptor for this display supports I420 format
> [dvvideo @ 0x973c00 get_buffer() failed
>
> Jeg forsøkte å installere ffmpeg, gstreamer og vlc i håp om at
> kanskje det var noen dependencies som gikk på tvers av de og
> ville løse problemet. Jeg forsøkte å kikke på koden til
> dvswitch, men forstod den ikke godt nok.
>
> http://pastebin.com/s29eEngG - liste over installerte pakker
>
> Noe annen info som kan være nyttig?
>
> -- Hans-Petter
> _______________________________________________
> video mailing list
> video at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/video
>-- 
Beste helsing,
Odin Hørthe Omdal <odin.omdal at gmail.com>
English, technical: http://tech.velmont.net
Norsk, personleg: http://velmont.no
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20140212/d1b392e7/attachment.htm 


More information about the video mailing list