[NUUG video] Møtes for forberedelser til MakerCon - VAR: Ta opp foredrag under MakerCon Nordic i Oslo 2014-10-17 og -18?

Hans-Petter Fjeld atluxity at 1kb.no
Sun Sep 28 00:20:06 CEST 2014


Hei folkens,

Det er på tide at vi som kommer til å være til stede å jobbe under
MakerCon møtes for å gå gjennom oppsettet.

Merk av dine åpne datoer på denne doodle-lenken:
http://doodle.com/faz8e5bpeef8zgk3

Gjør dette innen tirsdag, så avtaler vi en dag som passer.
Tenker å gjøre dette på Teknologihuset ca 19:15.

-- HP

On 09. sep. 2014 08:58, MakerCon — The Nordic Edition wrote:
> Hei Hans-Petter,
> 
> Her svar på dine spørsmål.
> 
> Best regards,
> 
> Jon Haavie
> Producer MakerCon — The Nordic Edition
> Norway Makers
> Phone: +47 9387 7763
> 
> Web: http://makercon.no/
> Facebook: http://www.facebook.com/MakerConNordic
> 
> 
> 
> 
> 9. sep. 2014 kl. 07:58 skrev Hans-Petter Fjeld <atluxity at 1kb.no
> <mailto:atluxity at 1kb.no>>:
> 
>> Heisann,
>>
>> NUUG sin videogruppe mangler ett par av brikkene for å få til
>> tokamera-produksjon. Blant annet et kamera og en maskin med
>> firewire-inngang.
>>
>> Tekniske forutsetninger; Strøm og lys.
> 
> Det skal være greit.
> 
>>
>> Er det tenk å bruke mikrofon på foredragsholderen for lyd til salen?
> 
> Ja. Vi leier inn PA/teknikker.
> 
>>
>> Er det infrastruktur for kablet nettverk som vi kan benytte oss av?
>> Eventuelt så tar vi med oss eget.
> 
> Tror jeg ikke.
> 
>>
>> Er det mulig å besøke lokalene for en befaring?
> 
> Det går sikkert fint. Bare ta en tur innom en søndag på markedet (12-16)
> eller avtal et møte med Mira Zahl: 
> Post at ingensteds.no <mailto:Post at ingensteds.no>
> Tlf: 95096829 
> Ingensteds.no 
> Brenneriveien 9,0182, Oslo 
> 
> JH
>>
>> -- HP
>>
>> On 03. sep. 2014 14:08, MakerCon — The Nordic Edition wrote:
>>> Hei,
>>>
>>> Det ville vært suverent om dere hadde hatt anledning til å filme noen av
>>> foredragene våres. Slik det ser ut nå vil de fleste av "keynote
>>> speakers" skjer på fredag 17. oktober mellom kl 9 og 16. Foredragene er
>>> ca 20-30 minutter lange. Jeg legger ved bilder av lokalet så dere kan få
>>> et inntrykk. I foredragssalen = Ingensteds er det en mezzanin som gjør
>>> at man kan filme noe ovenfra/få fine oversiktsbilder.
>>>
>>> Vi kommer også til å leie inn noen storskjermer for visning av
>>> Powerpoint/Keynote.
>>>
>>> Vi kan nok finne noen frivillige som kan hjelpe til med filmingen. Vi
>>> kan tilby gratisbilletter til konferansen til de fra NUUG som filmer,
>>> maksimum 3 personer.
>>> Er det noen tekniske forutsetninger med lokalet som må være oppfylt for
>>> at dette kan gjennomføres?
>>>
>>> Mvh. Jon
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> 31. aug. 2014 kl. 22:29 skrev Thomas Gramstad <thomas at ifi.uio.no
>>> <mailto:thomas at ifi.uio.no>
>>> <mailto:thomas at ifi.uio.no>>:
>>>
>>>> Hei,
>>>>
>>>> Jeg tror at Bjørn Ingmar Berg kan stille opp og delta som video
>>>> crew, og cc'er ham på dette.
>>>>
>>>> Thomas
>>>>
>>>>
>>>> On Sat, 30 Aug 2014, Petter Reinholdtsen wrote:
>>>>
>>>>>
>>>>> Hei, Jon. CC til NUUGs videogruppe og Roger.
>>>>>
>>>>> Vi snakket på tirsdag om å ta opp foredrag på MakerCon[1] på video.
>>>>> Jeg
>>>>> har lyst til å få det til, og tror NUUGs utstyr kan brukes til dette.
>>>>> Kanskje også noen flere i NUUGs videogruppe er interessert i å få det
>>>>> til, men jeg kan ikke love noe på vegne av dem.
>>>>>
>>>>> [1] <URL: http://makercon.no/ >
>>>>>
>>>>> Først litt byråkrati. NUUGs videogruppe gir ut sine opptak med
>>>>> bruksvilkårnee Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 3.0
>>>>> Norge, ref. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/no/ . Er det
>>>>> greit for dere? Det kan være en fordel at foredragsholderne er
>>>>> spurt om
>>>>> opptak er greit, slik at en unngår overraskelser og dårlig stemning.
>>>>>
>>>>> Det vi snakket om var å ta opp i ett av rommene, der "hovedtalene"
>>>>> gjennomføres, og å ha en ett eller tokameraproduksjon med mulighet for
>>>>> miksing av eventuelle lysark inn i videostrømmen. Tokameraproduksjon
>>>>> gir mulighet til å ha et kamera på publikum og et på foredragsholder
>>>>> eller bytte vinkel mot foredragsholder. Det krever ikke veldig mye
>>>>> utstyr (håper jeg husket alt):
>>>>>
>>>>> 2 DV-kamera med firewire-utgang.
>>>>> 1 VGA-DV-overgang med firewire-utgang.
>>>>> 3 datamaskiner med firewire-inngang og 1Gbit/s-ethernetport.
>>>>> 1 datamaskin med 1 Gbit/s-ethernetport.
>>>>> 1 stk 1 Gbit/s switch.
>>>>> litt ethernet-kabler.
>>>>> lydmikser
>>>>> trådløs myggmikrofon til foredragsholder
>>>>> trådløs mikrofon til intro / publikum for eventuelle spørsmål
>>>>>
>>>>> NUUG har det meste av dette allerede, og jeg ser for meg å låne
>>>>> utstyret
>>>>> der. Litt usikker på om vi har nok datamaskiner operative, da noen har
>>>>> vært ute av drift den siste tiden. Vi bruker i dag DVSwitch, en
>>>>> programvarevideomikser med fri programvarelisens, kjørende enten på
>>>>> Debian eller Ubuntu. Det er ganske enkelt å sette opp og operere. :)
>>>>>
>>>>> Når det gjelder personer som kan stå for filmingen, krever en
>>>>> tokameraproduksjon tre personer til enhver tid. To til å styre hvert
>>>>> sitt kamera, og en til å mikse sammen de tre videostrømmene til ett
>>>>> ferdig opptak. Til nød kan en klare seg med to personer, en til
>>>>> kamera/miksing og en til det andre kameraet. Det er dog ikke å
>>>>> anbefale, da det lett kan bli feil som gjør at en mister opptak.
>>>>>
>>>>> Det er antagelig lurt at det ikke er for lange økter, slik at det bør
>>>>> være flere "lag" som filmer hvis hele dagen skal filmes.
>>>>>
>>>>> Jeg mistenker flere i videogruppa til NUUG vil være interessert i å
>>>>> bidra til MakerCon, enten å holde innlegg/workshop eller filme, men
>>>>> tror
>>>>> ikke vi har nok folk til å bemanne et rom en hel dag. Det vil dermed
>>>>> trengs flere folk, og vi kan stille med opplæring. Mistenker to
>>>>> kvelder
>>>>> holder, for å lære oppkobling og bruk.
>>>>>
>>>>> Jeg er i tvil om jeg kan delta begge dagene selv (familiære
>>>>> forpliktelser), men bør kunne delta på en av dagene.
>>>>>
>>>>> -- 
>>>>> Vennlig hilsen
>>>>> Petter Reinholdtsen
>>>>> _______________________________________________
>>>>> video mailing list
>>>>> video at nuug.no <mailto:video at nuug.no>
>>>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/video
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Best regards,
>>>
>>> Jon Haavie
>>> Producer MakerCon — The Nordic Edition
>>> Norway Makers
>>> Phone: +47 9387 7763
>>>
>>> Web: http://makercon.no/
>>> Facebook: http://www.facebook.com/MakerConNordic
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> video mailing list
>>> video at nuug.no
>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/video
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20140928/aa7cb18a/attachment.pgp 


More information about the video mailing list