[NUUG video] Opptak av video?

Hans-Petter Fjeld atluxity at 1kb.no
Wed Sep 3 19:44:41 CEST 2014


Heisann,

Jeg måtte skru og tweake litt på lyden for å få noe som fungerte nogenlunde.

Jeg holder på å laste opp filen nå (13G), når den er ferdig lastet opp
vil den befinne seg på https://www.youtube.com/watch?v=NUI-BBljSPU

Mvh Hans-Petter

On 31. aug. 2014 19:36, Hans-Petter Fjeld wrote:
> Hei Hein,
> 
> Beklager, jeg har somlet, jeg skal øke prioriteten på å få den videoen
> på nett for deg. Jeg kommer tilbake til deg når det er gjort.
> 
> Ellers har du gode tips for arkivet.
> 
> -- HP
> 
> On 13. aug. 2014 21:22, Hein Meling wrote:
>> Hi NUUG,
>>
>> Hadde tenkt å få med meg live streaming av sist medlemsmøte, men glemte det av (i tillegg til at jeg er i USA og dermed litt ute av synk med hensyn på tidssone). Jeg sjekket arkivet over videoopptak, men fant ingen fra 2014 i listen (som forøvrig ikke viser fullt filnavn via HTTP (det er et kjent problem med Apache); og listen var litt vel lang - hørt om mapper? ;-)
>>
>> Når forventes video av foredraget lagt ut?
>>
>> Mvh
>> :) Hein
>>
>> Link til fiks til lange filnavn problemet:
>> http://www.networkworld.com/article/2311687/software/showing-long-file-names-in-apache-directory-listings.html
>> _______________________________________________
>> video mailing list
>> video at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/video
>>
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> video mailing list
> video at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/video
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20140903/93365f41/attachment.pgp 


More information about the video mailing list