[NUUG video] Oppgradering av NUUG sitt videorigg til HD

David Noble davidwnoble at gmail.com
Sat Apr 16 20:59:15 CEST 2016


Hi Petter,

Takker for svaret - jeg setter stor pris at det er mange som er
engasjert i prosjektet med oppdatering av NUUG sitt videorigg. Mitt
inntrykk er at foredragene som NUUG holder er relevante til en økende
publikum, og mitt ønske er å få innholdet distribuert til flest mulig
interessenter.

2016-04-15 23:12 GMT+02:00 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:
> La meg først få si at jeg synes dette er et veldig bra initiativ, David.
> Det trengs ny giv i NUUGs videogruppe.  Systemet med dvswitch er modent
> for oppgradering og utskifting.
>
> Jeg håper vi klarer å holde aktiviteten oppe.  Det kan bli være
> nødvendig med mer aktivitet og flere aktive hvis det nye systemet er så
> fysisk stort at en trenger bil eller minst to stykker for å frakte det
> rundt.  Tidligere har vi hatt nok problemer med å få en person fra
> videogruppa til å stille fast hver måned, så jeg håper det ikke vil bli
> noe problem med opp- og nedrigging med det nye systemet.

Det stemmer at det er tenkt at systemet vil være litt større fysisk.
Grunnen til dette er todelt:

- Det skal være kjapt å sette opp utstyret
- Utstyret skal være beskyttet mot skade

Ved å montere utstyret inn i flightcaser, og ved å bruke en
patchepanel i stedet for å koble ledninger rett inn i utstyret unngår
man at kontaktene på utstyret ødelegges - noe som fort skjer ved uhell
om man har dårlig tid når utstryret settes opp. Om en av kontaktene på
patchpanelet ødelegges, er det en enkel jobb å erstatte dette for
enhver som har litt erfaring med å bygge elektronikk.

Baselinet er at man kan sette opp til NUUG møte i Teknologihuset med
én mann, og to turer til kjelleren - da dette er det som kreves av
dagens system. Jeg ønsker at vi fortsetter med denne standarden, eller
forbedrer det.

> [David Noble]
>> Jeg kjenner til OBS - og denne er en fin løsning til noen usecases.
>> Nageru ser ut som en enda finere løsning, men fundementalt har man det
>> samme problem: man må sende flere HD-SDI kilder inn i en laptop, og
>> dette tar like mye plass, og koster circa like mye som en hardware
>> videomikser om man skal ha PCIe cardcage og strømforsyning.
>
> En ting er pris, en annen ting er bruksvilkår.  Det er uklart for meg
> hvem vil være bundet av bruksvilkårene knyttet til de proprietære
> løsningene, men det er ingen tvil om at bruksvilkårene for OBS og Nageru
> er mindre restriktive enn de proprietære systemene, da fri programvare
> ikke legger begresninger på bruken.

Dette stemmer, og jeg er helt enig i at det er viktig å bruke fri
programvare der man kan.

I dette tilfelle er systemet skissert med bruk av proprietære
komponenter der det ikke finnes en like funksjonell åpen løsning.
Nageru er nok den beste frie løsningen her, da den akkurat klarer å
kjøre på en system basert på Intel hardware, og egenutviklede
Blackmagic drivere. Derimot, om man skulle ønske å bruke litt mere
kompleks prosessering (som for eksempel å deinterlace en
non-progressive kamerasignal -- noe som vi ville vært nødt til å gjøre
om vi ønsker å gjenbruke kameraen), er man nødt til å bruke
proprietære grafikkmaskinvare.

> Hva utgjør "use the copy of the Software provided with this EULA" her?
> Gjelder det bruk av GUI-et på opptakeren, eller noe annet?  Vil de som
> bruker opptakeren i henhold til åndsverksloven være bundet av disse
> bruksvilkårene?  Jeg mistenker det, slik jeg forstår dagens praksis
> rundt åndsverksloven og bruk av programvare.  Personlig går jeg unødig
> inn i avtaler som begrenser min rett til å reversutvikle systemer, for å
> sikre at jeg ikke begrenser hvilke IT-systemer jeg kan jobbe med i
> fremtiden.  Jeg er jo tross alt utvikler, og må av og til reversutvikle
> systemer for å lage konkurrerende og/eller samhandlende systemer.

Dette er en interessant innspill. Jeg ville gjettet på "use the copy
of the Software provided with this EULA" ville vært å installere selve
firmwaren på opptakeren, for å så bruke den. Jeg tviler på at dette
kommer til å begrense hvilke IT-systemer du kan jobbe med i fremtiden.

Videre er jeg ikke særlig interessert i å modifisere eler
reversutvikle diskopptakeren. Den skal gjøre én jobb - å lagre én kopi
av opptaket til en disk. Den andre kopi kommer til å bli lagret til
disk på maskinen som encoder videostrømmen som skal ut til publikum -
og dette vil foregå uten bruk av proprietær software.

Mediefilene tatt opp av opptakeren kan behandles videre av fri
programvare. Da formatet er en "produksjonsstandard" egner dette seg
også til syndikering til andre kringkastere om det skulle være behov
for dette ved en senere tidspunkt.

> Vil NUUG risikere å miste retten til å bruke opptakeren hvis jeg
> reversutvikler hvordan den fungerer?

Kort svar: Jeg vet ikke.

Lang svar: Det kommer nok helt an på definisjon av reversutvikling -
og da jeg ikke er en advokat kan jeg kun bidra med replikk om dette.

Personlig sett, ville jeg for eksempel ikke kallet det å notere meg
atferden av enheten ved forskjellige tilstander i drift for
reversutvikling. Jeg ville heller ikke kalt det å utvikle en lignende
opptaker, etter å ha gjort disse observasjoner for reversutvikling.
Derimot ville jeg tenke at å laste ned en firmware-image, for å så
ukomprimere og inspisere hvordan firmwaren er satt sammen, gjelder som
reversutvikling.

Angående arkitektur - basert på mitt forståelse av dagens teknologi,
gjetter jeg at opptakeren bruker en FPGA eller ASIC for å encode en
seriell videostrøm til en ProRes strøm, som er skrevet på en exfat
formattert disk av en operativsystem som kjører på én eller en annen
generisk embedded datamaskin - som også håndterer GUIen på devicen.

Det ville vært interessant å få en egen firmware til å kjøre på denne
- men jeg er usikker om NUUG hadde gagnet veldig mye ved å gjøre
dette. For meg føles dette på lik linje som å få en Satabeast eller en
Cisco switch til å kjøre på en egenutviklet firmware.

Det ville også vært meget interessant å drøfte et brev til Atomos sitt
supportavdeling for å høre hvordan de svarer på spørsmålene angående
EULAen.

> Er det tilsvarende begresninger for andre av de proprietære systemen som
> blir vurdert?  Hvem vil være bundet av begresningene?

Firmwaren for mye av hardware er nok ganske lukket og har
begrensninger på hvor vidt man har lov til å ta den i stykker. Men
interessen, og gevinsten ved å gjøre dette for NUUG sitt videogruppe
er nok liten. Jeg antar at den som bruker softwaren vil stå bundet av
begrensningene. Jeg ville også anta at ustyr vi har i dag har lignende
EULAer, og lukket firmware.

Jeg er usikker hvem som vil være bundet av begrensningene - men tipper
at dette vil variere fra leverandør til leverandør.

Dette er selvsagt ikke ideéll, men med foreslaget jeg har lagt frem,
er jeg ut etter å finne en "golden mean" som tillater problemfri
avvikling av foredragene, samt at det tilrettelegges for publisering
gjennom frie formater, uten at det kreves alt for mye tidsbruk.

Jeg håper at dette besvarer noen av dine spørsmål - og ser frem til å
lese svaret!

Med vennlig hilsen,
David Noble.


More information about the video mailing list