[NUUG video] Gjøre klar P2P-foredrag for Frikanalen - noe er galt

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Jun 9 21:55:09 CEST 2016


Et skremmende foredrag fra 10 år tilbake er historien til Jorge Cortell
omtalt på <URL: http://www.nuug.no/aktiviteter/20051117-p2p/ >.

Video fra foredraget er publisert som MPEG i tre deler. Men jeg vil
sende det på Frikanalen, og da trengs det en hel fil med hele opptaket.

Det finnes flere video filer relatert til dette foredraget i
raw-katalogen:

 -rw-rw-r-- 1 pere video 426M jan. 11 2006 20051117-p2p-1b.m2t
 -rw-rw-r-- 1 pere video 11G jan. 11 2006 20051117-p2p-1.m2t
 -rw-rw-r-- 1 pere video 8,3G jan. 12 2006 20051117-p2p-2.m2t
 -rw-rw-r-- 1 pere video 20G nov. 28 2008 20051117-p2p.m2t

Jeg tror 1b-, 1- og 2-filene er originaler. I følge ffprobe har de
varighet 00:02:16.76, 00:57:42.67 og 00:44:58.58.

Jeg tror filen 20051117-p2p.m2t er et tidlig forsøk fra min side på å
lime dem sammen til en fil. når jeg spør ffprobe om varigheten sider
den 00:44:59.71, hvilket er alt for kort.

Jeg har forsøkt å lime to av filene sammen med ffmpeg slik:

 ffmpeg -i 20051117-p2p-1.m2t -i 20051117-p2p-2.m2t 20051117-p2p-join.m2t

Resultatet ble litt skuffende kort:

 -rw-rw-r-- 1 pere video 640M juni  9 21:05 20051117-p2p-join.m2t

Og i følge ffprobe har den varighet 00:57:42.69, betydelig kortere enn
de 103 minuttene jeg synes det burde ha endt på. Er jeg på villspor
her? Hvordan kan vi få laget en samlefil fra disse tre originalfilene?

Alt sammen ligger på
video.nuug.no:/video/nuug-video/raw/NUUG-medlemsforedrag/ hvis dere vil
forsøke selv. :)

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list