Summary


Jobbrelaterte meldinger om UNIX-lignende systemer, åpne standarder og fri programvare.

Mailingliste for jobbutlysninger og etterlysning etter jobb relatert til UNIX-lignende systemer, åpne standarder og fri programvare. Foreningen NUUG står bak listen. Informasjon om bruk av listen er tilgjengelig fra NUUGs wiki.

To contact the list owners, use the following email address: jobbmarked-owner@nuug.no

Archives

Archives


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.