List name Post address Description
aktive aktive@nuug.no Mailingliste for aktive NUUGere
altinn-rapportering altinn-rapportering@nuug.no SAF-T rapportering
arrangement arrangement@nuug.no Arrangementsgruppens e-postliste
dugnadsnett dugnadsnett@nuug.no Dugnadsnett for alle / mesh-nett
fiksgatami fiksgatami@nuug.no Norsk versjon av fixmystreet.org
frikanalen frikanalen@nuug.no TV-kanalen for alle
interesserte interesserte@nuug.no For ikke-medlemmer som mottar annonseringer fra NUUG.
jobbmarked jobbmarked@nuug.no Jobbrelaterte meldinger om UNIX-lignende systemer, ├ąpne standarder og fri programvare.
kart kart@nuug.no NUUG-forum for folk med interesse for kart og geo-referert informasjon
mimesbronn mimesbronn@nuug.no Diskusjon om et norsk innsynsnettsted
Results per page: