NUUG-foredrag 08.11.2022 "Grensene for hemmelig masseovervåking"

Malin Bruland malin.bruland at pm.me
Tue Sep 6 19:14:15 CEST 2022


### Medlemsmøte 2022-11-08: Grensene for hemmelig masseovervåking

Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte.


Tid:

Tirsdag 08. november 2022 kl 18:30

Sted:

Møterom: Finn-salen, Rebel (Teknologihuset 2.0), Universitetsgata 2, Oslo.Finn-salen er et lite auditorium som har inngang ved den indre inngangen til Skråplanet.
Når du står utenfor heisene i u1, gå til venstre (mot toalettene). Rett før trappen gå til høyre og Finn-salen vil være rett frem etter trappen.

Rebel ligger i gangavstand fra Nationaltheateret (t-bane, tog, trikk, buss) og Tulinløkka (trikk)

Video kommer

NUUG inviterer medlemmer og andre interesserte til faglig foredrag med påfølgende diskusjon. Arrangementet er gratis.

Månedens tema er: «Grensene for hemmelig masseovervåking» med Alexander Ottosson. Foredraget vil foregå på svensk.

Kort om presentasjonen:


Vi i NUUG, i samarbeid med EFN (Elektronisk Forpost Norge), er så heldige å få besøk av Alexander Ottosson, som er jurist ved Centrum för rättvisa i Stockholm.Centrum för rättvisa(CfR) er Sveriges første og ledene juridiske organisasjon som forsvarer allmeninteresser.

CfR fokuser på å styrke det konstitusjonelle vernet av friheter og rettigheter, gjennom
presidensskapende rettsprosesser.

Alexander Ottosson representerer personer som har vært utsatt for brudd på deres grunnleggende
friheter og rettiigheter, hovedsaklig i søksmål mot stat og kommune. Han har drevet rettsprosser
i både svensk Høyesterett og den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Ved siden av arbeidet hos Centrum för rättvisa, underviser han i europakonvensjonsrett ved Stockholms universitet


Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkommen

Etter foredraget blir det sosial samkomst på Skråplanet i Kjelleren på Rebel-bygget https://skraplanet.no/om-oss

Meld deg inn i NUUG slik at vi kan arrangere enda flere spennende foredrag. Du kan melde deg inn her: meld deg inn i NUUG

Prat med oss på IRC-kanal: #nuug på irc.oftc.net

e-postliste:aktive at nuug.no

NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via https://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG>.

Vel møtt!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20220906/f8c07af0/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: publickey - malin.bruland at pm.me - 0xD9DC079C.asc
Type: application/pgp-keys
Size: 1694 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20220906/f8c07af0/attachment.key>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 509 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20220906/f8c07af0/attachment.sig>


More information about the interesserte mailing list