[NUUG kart] Sporsluse / bussluse

Håvar Fruseth havar at fruseth.net
Tue Nov 13 11:33:09 CET 2007


On Tue, 13 Nov 2007, Magne Mæhre wrote:

> Rolf Marthin Nilsen wrote:
>> Etter å kikket på wikien, finner jeg ikke ut hvordan man skal tagge disse ?
>>
>>
>> Noen som har noen gode ideer ?
>
> Hva med en kombinasjon av "access" og "psv" ?
>
>    highway=service
>    access=no
>    psv=yes
>
> for å si at det generelt er ingen kjøring tillatt, men public service
> vehicles har lov.

Jeg har også brukt oneway=yes.  Det er kanskje lommer som går begge 
veier, men jeg vil tro de fleste er enveiskjørte.

--H&var


More information about the kart mailing list