[NUUG kart] Sporsluse / bussluse

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Tue Nov 13 12:29:59 CET 2007


On Tue, Nov 13, 2007 at 12:01:00PM +0100, Rolf Marthin Nilsen wrote:
> Tenker på en slik som dette
> 
> http://web3.aftenbladet.no/multimedia/archive/00086/sykkel_trynekloss_86944a.jpg
> 
> Som brukes for å hindre gjennomkjøring.  Veien er åpen for alle på 
> begge sider, og ikke enveiskjørt, Men kun altså åpen for 
>  gjennomgjøring av større bilde (brann, søppel osv.....)

http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Proposed_features/barriers ser
riktig ut for dette.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
bobkare at irc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3852 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20071113/09588a58/attachment.bin 


More information about the kart mailing list