[NUUG kart] Sporsluse / bussluse

Rolf Marthin Nilsen Rolmn at smallmachine.net
Tue Nov 13 12:01:00 CET 2007


Tenker på en slik som dette

http://web3.aftenbladet.no/multimedia/archive/00086/sykkel_trynekloss_86944a.jpg

Som brukes for å hindre gjennomkjøring.  Veien er åpen for alle på begge 
  sider, og ikke enveiskjørt, Men kun altså åpen for gjennomgjøring av 
større bilde (brann, søppel osv.....)

Knut Arne Bjørndal skrev:
> On Tue, Nov 13, 2007 at 11:31:41AM +0100, Rolf Marthin Nilsen wrote:
>> Bli ikke rett det heller, da det er et "punkt", resten av veien er jo 
>> åpen, men stengt for gjennomkjøring
> 
> Litt avhengig av hvordan du ser på oppløsningen av dette så er det
> gjerne ikke et punkt, men en noen meter lang strekning.
> 
> 
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> 
> 
> 
> __________ NOD32 2654 (20071113) Information __________
> 
> This message was checked by NOD32 antivirus system.
> http://www.eset.com


More information about the kart mailing list