[NUUG kart] NGA import.

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Wed Jul 2 22:42:28 CEST 2008


On Wed, Jul 02, 2008 at 09:03:20PM +0200, Michael Eric Menk wrote:
> En del av "skjærene", er det vi kaller holmer på norsk... Men disse har 
> ikke noe josm-tags, bare navn og note ok kilde.

place=islet er brukt en del for små øyer, det passer vel ganske greit
for holmer?

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4167 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080702/928e67a9/attachment.bin 


More information about the kart mailing list