[NUUG kart] NGA import.

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Wed Jul 2 23:05:11 CEST 2008


2008/7/2 Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net>:

> On Wed, Jul 02, 2008 at 09:03:20PM +0200, Michael Eric Menk wrote:
> > En del av "skjærene", er det vi kaller holmer på norsk... Men disse har
> > ikke noe josm-tags, bare navn og note ok kilde.
>
> place=islet er brukt en del for små øyer, det passer vel ganske greit
> for holmer?
>

Jeg finner den hverken her:
http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Map_Features

eller her:

http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Approved_features

Det er kanskje ikke så lurt å bruke udokumenterte tags?

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080702/f355be84/attachment.htm 


More information about the kart mailing list