[NUUG kart] NGA import.

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Mon Jun 30 08:20:42 CEST 2008


2008/6/30 Michael Eric Menk <mikemenk at yahoo.no>:

> Jeg har en ca 50000 norske stedsnavn,  jeg begynte på dette i fjor, men
> hovedkortet røk på maskinen databasen lå på..


Hva er opphavet til disse dataene? Basert på kommunenavn som nå er historie
gjetter jeg på at de er fra tidlig på 60-tallet en gang?


> NAVN
> Denne samlingen av navn er ikke helt perfekt, noen av elementene har
> flere offisielle navn. Noen av disse har spåkode på navnene, disse er
> skrevet med name:no og name:sme.


Jeg ville brukt name:se for nordsamisk, ettersom det er ISO 639-1 som
brukes, der denne er tilgjengelig. Name (uten språkkode) skal være det
navnet som normal brukes lokalt.

Har dataene også noe som kan brukes for å sette is_in?


> KLASSIFISERING
> Annet problem med dataene, at grend,bygd,tettsted,by,bydel og nabolag (i
> storby) er alle definert som populated place


Det er lite tvil om at OSM sin kategorisering av stedsnavn er lite egnet i
en del sammenhenger, spesielt når forklaringene er stort sett "As defined by
national/state/provincial government." Nå finnes det et par andre som kan
brukes også, suburb og farm kan ihvertfall være nyttige.


> KOMMUNE
> Det er en lang liste med kommune. (alle, eller så og si alle), er det
> noen som har et godt forslag for osm tag for kommune.
> Dersom det ikke er noe som passer, foreslår jeg place:no=kommune i vente
> på noe bedre... (Så kan vi ta søk erstatt senene)


Kommunenavn er litt vanskelig, ja. Det beste ville være om vi i de nordiske
landene (som har ganske lik administrativ inndeling) kunne bli enige om
hvordan vi skal bruke state, region (=fylke/län/amt?) og county (=kommune?).

Jeg ser at dataene dine kaller alle de gamle landkommunene for "Herad", og
at mange av kommunenavnene som forsvant under kommunesammenslåingene på
60-tallet, og utover, er med.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080630/d114b681/attachment.html 


More information about the kart mailing list