[NUUG kart] NGA import.

Michael Eric Menk mikemenk at yahoo.no
Mon Jun 30 13:42:13 CEST 2008


Gustav Foseid wrote:
> 2008/6/30 Michael Eric Menk <mikemenk at yahoo.no 
> <mailto:mikemenk at yahoo.no>>:
>
>   Jeg har en ca 50000 norske stedsnavn, jeg begynte på dette i
>   fjor, men
>   hovedkortet røk på maskinen databasen lå på..
>
>
> Hva er opphavet til disse dataene? Basert på kommunenavn som nå er 
> historie gjetter jeg på at de er fra tidlig på 60-tallet en gang?
> 
nga.mil, og er listed i wikien som OK kilder.

Jeg har funnet flere kommuner med enten gamle navn, eller kommuner som 
er slått sammen, med det siste, så er det vanskelig for utenforstående å 
forstå at et navn har forsvunnet. Det er lettere å få noen til å endre 
en post, enn å slette den...

Kommunene med gamle navn, kan jo endres til old_name av osm-folk..
>
>   NAVN
>   Denne samlingen av navn er ikke helt perfekt, noen av elementene har
>   flere offisielle navn. Noen av disse har spåkode på navnene, disse er
>   skrevet med name:no og name:sme.
>
>
> Jeg ville brukt name:se for nordsamisk, ettersom det er ISO 639-1 som 
> brukes, der denne er tilgjengelig. Name (uten språkkode) skal være det 
> navnet som normal brukes lokalt.
>
Da setter jeg å setter inn isteden for sme.
> Har dataene også noe som kan brukes for å sette is_in?
> 
Jepp, det er defienert opp hvilket fylke. Alle dataene har is_in = 
"fylkesnavn , Norway", men ikke noe kommune :-(

>   KLASSIFISERING
>   Annet problem med dataene, at grend,bygd,tettsted,by,bydel og
>   nabolag (i
>   storby) er alle definert som populated place
>
>
> Det er lite tvil om at OSM sin kategorisering av stedsnavn er lite 
> egnet i en del sammenhenger, spesielt når forklaringene er stort sett 
> "As defined by national/state/provincial government." Nå finnes det et 
> par andre som kan brukes også, suburb og farm kan ihvertfall være nyttige.
Her er det største problemene at det er kildedataene som ikke er så gode 
på klassifisering, så er det automatikken som ikke kan skille mellom 
store byer, små bygder , bydel og nabolag, siden alle har så og si 
samme kategorien.

Jeg valgte locality fordi jeg trodde det var "named place", men det var 
"An unpopulated, named place."


> 
>
>   KOMMUNE
>   Det er en lang liste med kommune. (alle, eller så og si alle), er det
>   noen som har et godt forslag for osm tag for kommune.
>   Dersom det ikke er noe som passer, foreslår jeg place:no=kommune i
>   vente
>   på noe bedre... (Så kan vi ta søk erstatt senene)
>
>
> Kommunenavn er litt vanskelig, ja. Det beste ville være om vi i de 
> nordiske landene (som har ganske lik administrativ inndeling) kunne 
> bli enige om hvordan vi skal bruke state, region (=fylke/län/amt?) og 
> county (=kommune?).
>
Vi bør bli enig, men bare at county=fylke. Det nærmeste enn har til 
kommune i f.eks. USA er township. Township er ikke i josm.
> Jeg ser at dataene dine kaller alle de gamle landkommunene for 
> "Herad", og at mange av kommunenavnene som forsvant under 
> kommunesammenslåingene på 60-tallet, og utover, er med.
derfor: note='FIXME: Bulk import, chk: name, spelling, osm-tags and 
placement/existence/duplicate'

er old_name og end_date noe å bruke her...

Nor det gjelder "Herad", blir dette fremdeles brukt av endel 
kommuner.Her hvor jeg bor nå, er den samme kommunen, men har byttet fra 
herad til kommune. Dette er noe som blir reparert fort når dataene 
kommer inn i osm.


Når det gjelder automatisk genererte osm-tags, så syntes jeg at det er 
greit at det som blir uploadet kommer på kartet, slik at enn kan se at 
det er noe der.

Som salgt, kan enn sette spørsmål over klassene i kildene. f.eks:

SELECT count(*) from nga_poi_norway where ( dsg='FRM' or dsg='FRMS') and 
full_name LIKE '%dal' and nt='N';
 count
-------
  319


Så spørsmålet er om det er daler som heter dette, hvor det også er en 
gård i dalen. Det er også vanlig at gårdsnavn og stedsnavn er en litt 
sammenblanding, og noen gårder er blitt til byer. (f.eks. Grimstad. Grøm 
gård -> Grømstad -> Grimstad )

Konklusjone er at taggingforslag mottaes med takk. :-)

--
MikeMore information about the kart mailing list