[NUUG kart] NGA import.

Helge Hafting helge.hafting at aitel.hist.no
Mon Jun 30 15:00:02 CEST 2008


Michael Eric Menk wrote:

> Jeg valgte locality fordi jeg trodde det var "named place", men det var  
> "An unpopulated, named place."

Da er det bedre å bruke place=hamlet.
"hamlet" er det minste formen for sted "bare noen få hus".

Det burde fungere bra, om vi antar at de fleste navnene er småsteder.
Så får de som bor på større plasser "oppgradere" til village/town/suburb.

Helge HaftingMore information about the kart mailing list