[NUUG kart] Oslo, Lambertseter: Trenger peer review

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Mon May 5 23:25:55 CEST 2008


2008/5/5 Steinar Hamre <steinarh at pvv.ntnu.no>:

> Det ser i det hele kjempebra ut.


Takk :-)


> Jeg la merke til var at det var to Cecilie Thoresens veg som overlappet.
> (Det er ikke så lett å se eller gjøre noe med i alle editorer. Jeg slettet
> den ene for deg.)


Det kan forklare den litt underlige renderinga der, ja.


> Litt relatert: Du har en del områder (landuse osv) som gjenbruker nodene
> til vegen det grenser til. Det er en del som synes dette er dumt og galt,
> blant annet fordi det er så vanskelig å se/endre i editorene. Det kan ofte
> være vel så bra å legge områdegrensa nært men ikke oppå vegen.


Godt poeng.

Jeg ser også at det dukker opp en del store områder med "forest" i utkanten
av Oslo. Er det meninga at alle skogsområder skal merkes, eller kun der de
skiller seg fra omgivelsene? (jeg ser muligheter for mye grønt på
Finnskogen...)

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080505/097339c0/attachment.htm 


More information about the kart mailing list