[NUUG kart] Oslo, Lambertseter: Trenger peer review

Helge Hafting helge.hafting at aitel.hist.no
Tue May 6 11:49:40 CEST 2008


Gustav Foseid wrote:
>
>
> 2008/5/5 Steinar Hamre <steinarh at pvv.ntnu.no 
> <mailto:steinarh at pvv.ntnu.no>>:
>
>   Det ser i det hele kjempebra ut.
>
>
> Takk :-)
> 
>
>   Jeg la merke til var at det var to Cecilie Thoresens veg som
>   overlappet.
>   (Det er ikke så lett å se eller gjøre noe med i alle editorer. Jeg
>   slettet
>   den ene for deg.)
>
>
> Det kan forklare den litt underlige renderinga der, ja.
> 
>
>   Litt relatert: Du har en del områder (landuse osv) som gjenbruker
>   nodene
>   til vegen det grenser til. Det er en del som synes dette er dumt
>   og galt,
>   blant annet fordi det er så vanskelig å se/endre i editorene. Det
>   kan ofte
>   være vel så bra å legge områdegrensa nært men ikke oppå vegen.
>
>
> Godt poeng.
>
> Jeg ser også at det dukker opp en del store områder med "forest" i 
> utkanten av Oslo. Er det meninga at alle skogsområder skal merkes, 
> eller kun der de skiller seg fra omgivelsene? (jeg ser muligheter for 
> mye grønt på Finnskogen...)
Idéelt bør vel all skog merkes som sådan? Det er selvfølgelig en stor 
jobb, for hvis en merker
av store sammenhengende skogområder så må en lage massevis av huller der 
det ikke
er skog (gårder, bebyggelse, vann, fjell, ...)

I det lange løp er det bra om kartet også viser om turen går gjennom 
skog, dyrkede
områder eller fjell.

Helge Hafting


More information about the kart mailing list