[NUUG kart] Oslo, Lambertseter: Trenger peer review

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Tue May 6 23:34:32 CEST 2008


2008/5/6 Helge Hafting <helge.hafting at aitel.hist.no>:

> Idéelt bør vel all skog merkes som sådan?


Skal den merkes, så skal den ihvertfall merkes med natural=wood, ettersom vi
ikke snakker om plantasjer.


> Det er selvfølgelig en stor jobb, for hvis en merker
> av store sammenhengende skogområder så må en lage massevis av huller der
> det ikke
> er skog (gårder, bebyggelse, vann, fjell, ...)


Markering som er basert på en enkelt way fungerer dårlig for å merke opp
områder som er på mange (titalls) kvadratkilometer, selv om multipolygon
hjelper en god del.

For meg virker det som dette er ment for å skille et område fra omgivelsene,
på en eller annen måte, ikke angi hva som dominerer et stort
landskapsområde. Det gjenspeiles også i at disse vises kun på de innerste
nivåene (i Osmarender fra nivå 12 og innover, det samme som f.eks.
fotballbaner, i Mapnik vises natural litt lenger ut).

Jeg har forsøkt å se litt hva som er gjort ellers, og i deler av Tyskland er
noen store skogområder markert, men jeg finner det ikke så mange andre
steder.


> I det lange løp er det bra om kartet også viser om turen går gjennom skog,
> dyrkede
> områder eller fjell.


Det hadde det vært, men for skogen i Lier og høyfjellet på Dovre tror jeg
det trengs et konsept som ligner mer på måten coastline fungerer.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080506/5d7a695a/attachment.htm 


More information about the kart mailing list