[NUUG kart] kart Digest, Vol 19, Issue 7

Kjell Are Refsvik kjell.a.refsvik at hiof.no
Wed Nov 12 12:28:02 CET 2008


Det hadde vært fantastisk dersom DNT/NRK valgte OSM som plattform.

Det vil ikke bare være en teknisk valg, men også kunne tolkes som en  
politisk ytring som forhåpentligvis gjør at myndighetene får et press  
til å revurdere kartdata-politikken her i Norge.

Valget av OSM vil forhåpentligvis også inspirere utviklere til å lage  
enda bedre logge- og dataenkodingsverktøy for flere mobile plattformer  
enn det som er tilgjengelig i dag slik at flere føler de har egnede  
redskaper og kunnskapsmessige forutsetninger for å bli med på arbeidet.

Jeg har litt erfaring med JOSM, 3 GPSer og fjellskoa mine stående  
klare dersom OSM blir plattformen :-)

Kjell Are
http://refsvik.no

On 12. nov.. 2008, at 12.00, kart-request at nuug.no wrote:

> ...
> Message: 3
> Date: Tue, 11 Nov 2008 15:38:50 +0100
> From: "Vidar Gundersen" <vibrog+no.nuug.kart at gmail.com>
> Subject: Re: [NUUG kart] NRK, DNT og turkart
> To: kart at nuug.no
> Message-ID:
> 	<78bc3b8c0811110638n5465e69fy6a0cd9ee9b6530d8 at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
>
> 2008/11/11 Harald Holone <harald.holone at hiof.no>:
>> Men hvem leverer kartdata?  Skal de plassere ?pne v?rdata fra yr p?
>> toppen av lukkede data fra kartverket?
>
> jeg synes dette var et fint svar, jeg:
> http://nrkbeta.no/turportal-fra-nrk-og-dnt-hvordan-skal-vi-lage-den/


More information about the kart mailing list