[NUUG kart] Svenskegrensen

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Tue Nov 18 09:45:48 CET 2008


2008/11/18 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>

> [Gustav Foseid]
> > Offentlighetsloven og kreve innsyn i grenseoppgangen mellom Norge og
> > Sverige? Den burde falle godt innenfor åndsverksloven §9.
>
> Enklere sagt enn gjort.  Les
> <URL:http://www.hungry.com/~pere/gis/openstreetmap/norskegrenser.html<http://www.hungry.com/%7Epere/gis/openstreetmap/norskegrenser.html>
> >
> for å se hvor langt jeg kom i 2004-2005.  Kan være greit å ha i
> bakhodet hvis noen vil forsøke igjen.
>

Knappest overraskende. Å samle alle kommunegrensene kan nok også forsvare
betegnelsen "offentlig tjenesteyting" og dermed beskyttet etter
åndsverksloven (og som vi alle vet, ikke frigitt etter offentlighetsloven).

Men jeg tror dette er feil instans for riksgrensen, den tror jeg det er UD
som forvalter. Skal sende en henvendelse dit for å begynne å grave.


> > Mener å huske at UD er rette instans, men jeg klarer ikke å finne
> > igjen referansene nå.
>
> Du ender nok hos kartverket, som sender deg til sin distributør som
> igjen sender deg til en forhandler. :(


Vi får se. Blir jeg sendt til noen som skal ha penger og lisens for å la meg
få vite hvor norske lover gjelder, så kan det hende jeg blir nødt til å ta
en omveg rundt Sivilombudsmannen.


> Mistenker dog at dokumentet som ikke er beskyttet av åndsverksloven
> inneholder info om hvor grensen går med tekstlig beskrivelse om hvilke
> steiner, elver, fjelltopper ol. den følger.


I følge ei webside hos Statens Kartverk, som beskriver grenseoppgangen med
Finland i 2000, så ble det der utarbeidet en CD med kart, ortofoto og annen
dokumentasjon. Som et minimum må det jo finnes ei lsite over koordinater til
grensepunktene.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20081118/9dfc970e/attachment.htm 


More information about the kart mailing list