[NUUG kart] Svenskegrensen

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Tue Nov 18 10:24:12 CET 2008


2008/11/18 Gustav Foseid <gustavf at gmail.com>

> Men jeg tror dette er feil instans for riksgrensen, den tror jeg det er UD
> som forvalter. Skal sende en henvendelse dit for å begynne å grave.
>

Jeg begynte litt i feil ende... Nå har jeg sendt en mail til
Grensekommissariatet med forespørsel om koordinater for de norsk-russiske
grensemerkene og opplysninger om djupålen i grensevassdragene.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20081118/22804b0d/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list