[NUUG kart] Svenskegrensen

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Sun Nov 30 22:42:05 CET 2008


On Tue, Nov 18, 2008 at 10:24 AM, Gustav Foseid <gustavf at gmail.com> wrote:

> Jeg begynte litt i feil ende... Nå har jeg sendt en mail til
> Grensekommissariatet med forespørsel om koordinater for de norsk-russiske
> grensemerkene og opplysninger om djupålen i grensevassdragene.


Dette gikk nesten litt for greit, men når jeg kom til Finland så sa det
stopp:

"Takk for din henvendelse.

Jeg har nå gått igjennom våre arkiver, og funnet den CD'en som du etterspør.
Men dessverre har vi ikke programvare til å lese den av, opplyser vår
IKT-seksjon. Det er derfor ikke mulig for meg å sende deg innholdet. Vi har
også en skriftlig protokoll med samme dokumentasjon, men den er på nær/over
hundre sider og jeg ser ikke hvordan jeg prakstisk skal få overlevert denne
informasjonen. Du skulle vel også ha det digitalt, siden det skal legges ut
på nettet?

Det er Statens kartverk som har utgitt CD'en, så jeg foreslår at du
henvender deg til dem. Statens kartverk har sikkert også mer avanserte
programvarer som kan avlese slike CD'er. Innholdet på CD'en er til fri bruk
som dokumentasjon av riksgrensen og grenseoppgangen, men kan ikke brukes i
kommersiell sammenheng. Annen bruk må avtales med Statens kartverk.

Jeg håper du kommer i mål på denne måten, lykke til."

Dette synes jeg var et dårlig svar, for ikke å si et ulovlig svar. Dessverre
er det to ting på en gang her: Beskjed om at de sliter med å lage en kopi og
at kopien uansett vil ha bruksbegrensninger.

Jeg kommer til å skaffe juridisk bistand for å vurdere hvordan denne saken
best mulig kan forfølges.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20081130/8c5d7735/attachment.html 


More information about the kart mailing list