[NUUG kart] Bruk av data fra Naturbase

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Aug 11 10:08:04 CEST 2009


[Gustav Foseid]
> Hei!
> 
> Jeg har nå fått bekreftet at vi fritt kan bruke informasjonen fra Naturbase
> i OSM. Gode nyheter...

Veldig bra.

> *Takk for henvendelse!
> 
> Svaret på begge spørsmål er ja.
> 
> Dere kan fritt publisere informasjon fra Naturbase i OpenStreetMap.
> Kildehenvisning knyttet til datasettet er tilstrekkelig, det behøver
> ikke ligge kildeinformasjon på det enkelte kartobjekt. Brukere som
> ønsker å gå mer i detalj kan henvises til vår karttjeneste,
> f.eks. ved lenke til Naturbase.

Hva betyr dette?  Forstår ikke hva "kildehenvisning knyttet til
datasettet er tilstrekkelig" betyr.  Hvor skal en slik kildehenvisning
"knyttes" til datasettet?

> Som kjent er nedlastede data oppdaterte bare på
> nedlastingstidpunktet, og dette er en svakhet når datasettet er
> dynamisk. Verneområder i Naturbase er dynamisk, både fordi nye
> områder kommer til og fordi grensejusteringer av eksisterende
> områder forekommer. Jeg vil derfor minne om at vi også har publisert
> data fra Naturbase som WMS-tjeneste, se
> http://dnweb12.dirnat.no/wms/wmsinfodn/wms_info.asp. Bruk av denne
> tjenesten sikrer at informasjonen er oppdatert til enhver tid.

Hvis OSM-elementene tagges spesielt så kan en kanskje automatisk
oppdatere dem i ny og ne ved å slette de gamle og legge inn nye?

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list