[NUUG kart] OSM nedetid neste helg (22.-23.)

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Fri Aug 14 17:48:48 CEST 2009


Hei

Det ble annonsert nedetid for OSMs servere neste helg, grunnet
vedlikeholdsarbeid på strømnettet til serverrommet.

Se annonseringen på talk@ for flere detaljer:
http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2009-August/040458.html

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4167 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090814/986c4302/attachment.bin 


More information about the kart mailing list