[NUUG kart] Høgdekurver i OpenStreetMap

Eirik U. Birkeland eirbir at gmail.com
Mon Feb 1 20:57:50 CET 2010


Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net> skreiv:
> En vektordatabase som OSM er ikke riktig sted å lagre høydekurver […]
>
> Se f.eks. på […] http://mtbmap.org/ som (også?) bruker ASTER-dataene slik at det fins data også nord for 60 grader.

Den sida der såg jo ypparleg ut. Kva vert skilnaden på å ha dei med på
openstreetmap.org og å ha ei eiga side med dei? Kvifor ikkje la det
vere ei valmoglegheit på openstreetmap.org i staden? (Det er sikkert
nokre tekniske detaljar eg overser igjen, men eg er litt nysgjerrig på
dette.)

Mvh
Eirik U. Birkeland


More information about the kart mailing list