[NUUG kart] Høgdekurver i OpenStreetMap

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Mon Feb 1 21:09:56 CET 2010


On 1. feb. 2010, at 20.57, Eirik U. Birkeland wrote:
> Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net> skreiv:
>> En vektordatabase som OSM er ikke riktig sted å lagre høydekurver […]
>> 
>> Se f.eks. på […] http://mtbmap.org/ som (også?) bruker ASTER-dataene slik at det fins data også nord for 60 grader.
> 
> Den sida der såg jo ypparleg ut. Kva vert skilnaden på å ha dei med på
> openstreetmap.org og å ha ei eiga side med dei? Kvifor ikkje la det
> vere ei valmoglegheit på openstreetmap.org i staden? (Det er sikkert
> nokre tekniske detaljar eg overser igjen, men eg er litt nysgjerrig på
> dette.)

OpenStreetMap.org prøver ikke å være "one stop shop" for alle mulige kart basert på OSM-data, men å heller satse på OpenStreetMaps hovedmål, nemlig å samle inn gode kartdata. Deretter kan alle som vil benytte disse til å lage så fine eller stygge kart de kan/vil.

Det fins utrolig mange fine OSM-baserte kart, se f.eks. http://toposm.com for en av mine favoritter. Det hadde nok vært bra med en side som samlet de beste (men lykke til med å få noen til å bli enige om hvem det er) samt noen ekstrafunksjoner som integrert ruteplanlegger, men det egner seg best som et sideprosjekt til OSM.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 2527 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20100201/5405fb42/attachment-0001.bin 


More information about the kart mailing list