[NUUG kart] Status på kommunegrensene

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Feb 4 23:47:49 CET 2010


[Gnonthgol]
> Dette er ei vanskeleg sak der begge partar har rett i følge
> lovene. Spørsmålet vert kven som har mest rett, og kven som får
> rett.

Hvilke lover er det du tenker på her?  Jeg er kjent med at
offentlighetsloven er relevant, og der forstår jeg det slik at
kommunegrenseplasseringene er offentlig informasjon.  Hvilke lover er
det som sier at de ikke er det?

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list