[NUUG kart] Status på kommunegrensene

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Fri Feb 5 11:23:52 CET 2010


2010/2/4 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>

> Hvilke lover er det du tenker på her?  Jeg er kjent med at
> offentlighetsloven er relevant, og der forstår jeg det slik at
> kommunegrenseplasseringene er offentlig informasjon.  Hvilke lover er
> det som sier at de ikke er det?
>

Du kan se på http://www.frigeonorge.net/kommunegrenser/filer
Les f.eks. Kartverkets info til kommunene (nesten øverst) og klagen til en
av kommunene (de er nesten identiske).

Kort oppsummert, så gir offentlegforskrifta mulighet for å ta betalt eller
kreve lisensordninger for innsyn i enkelte typer dokumenter og databaser.
Dette er grunnlaget for å ta betalt for offentlige kartdata og Statens
Kartverk mener at denne regelen gir dem rett til å ikke utlevere grensedata
uten å kjøpe dem via Norsk Eiendomsinformasjon.

Vi mener at denne regelen ikke kan komme til anvendelse, fordi
kommunegrensene ikke har vern etter åndsverksloven. Begrunnelsen er
hovedsakelig basert på reglene om unntak for offentlig forvaltning (§9) og
begrensningene i databasevernet.

Statens Kartverk har også antydet at kommunegrensene ikke faller inn under
offentleglovas dokumentbegrep, men så vidt jeg kan skjønne er de nye reglene
om databaseinnsyn ganske klare og gir rett til det.


 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20100205/a4fd9eec/attachment.htm 


More information about the kart mailing list