[NUUG kart] WMS til N5000

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Mon Feb 8 22:02:37 CET 2010


2010/2/8 Eirik U. Birkeland <eirbir at gmail.com>
>
> P.S. Desse kommunegrensene går utanfor den kystgrensa som er definert
> for Noreg i http://www.openstreetmap.org/browse/way/44490551 bør den
> endrast?

Den burde vært slettet og erstattet med riktige data. Så vidt jeg kan
se er den linja der mer eller mindre fri fantasi.

Riktig sjøgrense for Norge er grensa for territorialfarvannet, som går
12 nm (22224 meter) utenfor grunnlinja. Grunnlinja er definert i
Forskrift om grunnlinjene for sjøterritoriet rundt Fastlands-Norge.
Den kan hentes ned fra
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20020614-0625.html

Det er en ugjort jobb med å konvertere dette til OSM og få laget ei
linje i rett avstand. Både grunnlinja og grensa for
territorialfarvannet bør legges inn.

Dette er ei forskrift, så her er det ingen opphavsrettsproblematikk.

 - Gustav


More information about the kart mailing list