[NUUG kart] WMS til N5000

Bernt M. Johnsen berntm at gmail.com
Mon Feb 8 22:21:45 CET 2010


Jeg mener Magne gjorde den øvelsen for Bouvetøya (grunnlinje til
territorialgrense). Kjenner jeg han rett snekret han en liten programsnutt
til jobben :-)

2010/2/8 Gustav Foseid <gustavf at gmail.com>

> 2010/2/8 Eirik U. Birkeland <eirbir at gmail.com>
> >
> > P.S. Desse kommunegrensene går utanfor den kystgrensa som er definert
> > for Noreg i http://www.openstreetmap.org/browse/way/44490551 bør den
> > endrast?
>
> Den burde vært slettet og erstattet med riktige data. Så vidt jeg kan
> se er den linja der mer eller mindre fri fantasi.
>
> Riktig sjøgrense for Norge er grensa for territorialfarvannet, som går
> 12 nm (22224 meter) utenfor grunnlinja. Grunnlinja er definert i
> Forskrift om grunnlinjene for sjøterritoriet rundt Fastlands-Norge.
> Den kan hentes ned fra
> http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20020614-0625.html
>
> Det er en ugjort jobb med å konvertere dette til OSM og få laget ei
> linje i rett avstand. Både grunnlinja og grensa for
> territorialfarvannet bør legges inn.
>
> Dette er ei forskrift, så her er det ingen opphavsrettsproblematikk.
>
>  - Gustav
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>-- 
Bernt Marius Johnsen
"Melius vivit qui remigat"
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20100208/26f34dfe/attachment.htm 


More information about the kart mailing list