[NUUG kart] WMS til N5000

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Mon Feb 8 22:29:19 CET 2010


Måndag 8. februar 2010 skreiv Gustav Foseid:
>Riktig sjøgrense for Norge er grensa for territorialfarvannet, som går
>12 nm (22224 meter) utenfor grunnlinja. Grunnlinja er definert i
>Forskrift om grunnlinjene for sjøterritoriet rundt Fastlands-Norge.
>Den kan hentes ned fra
>http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20020614-0625.html
>
>Det er en ugjort jobb med å konvertere dette til OSM og få laget ei
>linje i rett avstand. Både grunnlinja og grensa for
>territorialfarvannet bør legges inn.

I forskrifta står det:

«Grensen for sjøterritoriet rundt Fastlands-Norge blir å trekke utenfor og 
parallelt med den rette linjen mellom følgende punkter»

Kva i alle dagar meiner dei med det? Kva er ei parallell linje på jordkloten 
(tilnærma ein ellipse)? Det finst vel rett og slett ikkje … ?

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.org


More information about the kart mailing list