[NUUG kart] WMS til N5000

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Mon Feb 8 22:46:25 CET 2010


2010/2/8 Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:
> «Grensen for sjøterritoriet rundt Fastlands-Norge blir å trekke utenfor og
> parallelt med den rette linjen mellom følgende punkter»
>
> Kva i alle dagar meiner dei med det? Kva er ei parallell linje på jordkloten
> (tilnærma ein ellipse)? Det finst vel rett og slett ikkje … ?

Jeg mener det er snakk om geodetiske linjer med konstant avstand. En
del mer informasjon finner du her:
http://www.statkart.no/nor/Land/Fagomrader/Grenser/Grenser_i_sjo/

I OSM mener jeg det er udefinert hva som er den rette linja mellom to
punkter. Det kan også være verdt å merke seg, dersom man vil være
pinlig nøyaktig, at offisielle kartdata i Norge er gitt i EUREF89,
mens OSM bruker WGS84. På grunn av kontinentalplatedrift vil også
dette bidra med noen centimeter feil.


 - Gustav


More information about the kart mailing list