[NUUG kart] Landsdeler eller distrikter i OSM

Steinar Hamre steinarh at pvv.ntnu.no
Sun Feb 14 02:37:13 CET 2010


On Sat, Feb 13, 2010 at 11:53:20PM +0100, Knut Karevoll wrote:
> Dei som har vert litt overvåkne ser at eg har lagt inn admin_level=3 
> på grensa rundt sørlandet og trøndelag. Dette er fordi det stod på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:boundary%3Dadministrative 
>  at admin_level=3 skulle brukast på landsdelar.

Jeg synes admin_level=3 blir helt feil når amerikanske, tyske og
australske delstater, kandadiske provinser og grensene mellom
england/skotland/whales alle er på admin_level=4.

> Sidan folk har reagert på dette tenkte eg at me burde hatt ein 
> diskusjon om dei administrative inndelingane i Norge. Noko som ikkje 
> har vert aktuellt før. Her er det også mulig å snakke med svenskene 
> som har ein ganske lik inndeling som Norge, slik at kartet blir 
> konsistent.

Ja, dette synes jeg er viktig. Vi er i dag på linje med svenskene.
Norske fylker blir omtrent det samme som svenske län, eller muligens et
hakk "mindre".

Lenken du viser til viser jo at det er ganske mye kaos på dette området,
forløpig, men vi kan jo gjøre vårt med å være mest mulig komptibe med
våre naboland og ellers bruke synn fornuft og forsiktighet.

> Landsdelar er konkret definerte og blir brukt i mange sammenhengar. 
> For eksempel helseinndelingar. Landsdelar gjer seg også bra ut på 

Nja. De er brukt til forskellige formål, men definisjonene er også
forskjellige. Er Møre og Romsdal en den av Trøndelag/Midt-Norge?
Rundt Sørlandet er det enda villere, da abolutt alle tenkelige
inndelinger er i bruk til ett eller annet formål.

> europakartet. Men det er ikkje noko pollitisk inndeling av Norge. 
> Spørsmålet er her om me skal legge inn landsdelar med admin_level=3 
> eller ikkje.

Jeg tror vi bør droppe eller avvente det til etter at det eventuelt blir
klart at det blir en entydig politisk inndeling i "regioner".
Uansett synes jeg det blir veldig galt å legge en slik inndeling på
admin_level=3.

> Ein annan inndeling er distrikter. For alle som ikkje er heilt med er 
> eit distrikt ei samling kommunar i same fylke, for eksempel Østerdalen 
> eller Nordmøre.
> Det er ingen konkrete definisjonar på distrikta. Det er vanleg at du 
> har fleire inndelingar. For eksempel http://no.wikipedia.org/wiki/Troms#N.C3.A5v.C3.A6rende_inndelinger
> Skal me legge inn distrikter? Kva admin_level skal det vere (5 eller 
> 6)? Kva deffinisjon på distrikt skal me bruke?

Igjen er dette ikke entydige inndelinger, som ikke på noen måte er enige
med seg selv, kan krysse fylkesgrenser og alt mulig annet tull, som gjør
at det ikke er kompatibelt med en hierarkisk inndeling som admin_level.
Folk flest har ikke noe forhold til de, og det blir bare støy.
Ikke verdt å tenke på en gang.

	Steinar


More information about the kart mailing list