[NUUG kart] Mulig import frå Naturbase: Fjordkatalogen

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Fri Feb 26 23:48:53 CET 2010


Snakket om Naturbase fekk meg til å sjå gjennom kva datasett dei har  
som me kan bruke. Det gjorde at eg fekk auge på Fjordkatalogen som  
inneheld grenser og navn for alle fjordane i norge. Dette inkluderer  
heile norges kystlinje.
http://dnweb12.dirnat.no/wms/wmsinfodn/WMS_Info_datasett.asp?service=Fjordkatalogen

Store deler av kysten i norge er importert frå PGS (automatisk  
generert frå landsat). Desse dataa har nokre feil og det er mulig at  
Fjordkatalogen er betre.

Det hadde vert kjekt å importert fjordnavna, og eventuellt undersøkt  
nøyaktigheten til grensene for å finne ut kvar det hadde vert gunstigt  
å importert desse.

Gnonthgol


More information about the kart mailing list