[NUUG kart] Brede stier

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Jun 8 09:46:49 CEST 2010


eddy at opera.com wrote on 07.06.2010 12:31:52:

> 
> > Min forståelse av track er basert på den engelske map features siden 
på 
> > wikien, som jeg anser som gjeldende retningslinjer for de ulike 
taggene:
> 
> ah - OK, hvis wikien har sit eget jargon-usage, det er det man må
> bruke, uansett det vanlig betydning i engelsk !
> 
> > Hva vil du si at er forskjellen mellom path og track?
> 
> I vanlig bruk, path er et mer generalt ord, som inkluderer track, men
> en path kan har vært bygd, hvor en track sikkert har ikke.  Hvor nok
> folk går, uansett man har planlagt at de skal, kan man si hvor de har
> gått; det er en track.
> 

Jeg føler at det er mest riktig å oversette path med sti og som tidligere 
nevnt track med traktorvei. Og da synes jeg det er feil å si at path 
inkluderer track. Mulig det er slik på engelsk, og at ordenes egentlige 
betydning er slik. Men i sammenhengen kart og oversatt til norske forhold 
synes jeg det er feil. Det er helt klart et skille mellom sti og 
traktorvei selv om det finnes noen gråsonetilfeller f.eks. hvor en 
traktorvei kanskje er i ferd med å gro igjen. Jeg har møtt noen slike hvor 
jeg virkelig er i tvil. Som regel ender jeg med å tagge disse som sti 
fordi de ofte vil gro mer igjen siden de ikke brukes som traktorvei 
lenger.

Normalt vil jeg si at en sti ikke skal være bygget, men det finnes unntak. 
DNT fikser jo litt på stier der de er dårlige. Det kan f.eks. være stokker 
i myrer eller litt grusing noen steder.  Men her beveger vi oss da litt 
mot det OSM kaller footway som vi har vært innom og som normalt er en litt 
bredere og mer gruset og opparbeidet gangvei med rimelig god fremkomlighet 
for rullestol og barnevogn.

-Sverre


More information about the kart mailing list