[NUUG kart] Fylkesveier og riksveier igjen

Magne Mæhre magne at samfundet.no
Tue Jun 15 17:01:54 CEST 2010


On 06/15/2010 04:22 PM, Øystein tusvik wrote:
> Kanskje bedre å droppe både RV og FV. blir enklere å kun holde seg til
> nummer. For de fleste er det jo ikke så interessant om veien er RV eller FV.

Jeg er selvsagt ikke "de fleste", men er selv mest interessert i at
datagrunnlaget er mest mulig riktig, og at slike detaljer også er
korrekte.

Dersom det kun er ruting for GPSer folk bruker datagrunnlaget til så er
det kanskje ikke så viktig, men hvem har egentlig full oversikt over hva
dataene våre blir brukt til (og ikke minst - hva de vil bli brukt til
i fremtiden) ?

> Kan ikke si at jeg har sett noen andre kartprodusenter for navigasjon bruke
> FV eller RV. Blir kanskje litt dumt hvis man benytter bilnavigasjon basert
> på OSM som plutselig sier:
>
> "Ta avkjøringen og fortsett på Fylkesvei 117/FV117"
>
> Det står jo tross alt kun 117 på skiltet, og det kan jo virke forvirrende
> for utenlandske turister. Når det gjelder Europaveier så er det vanlig at
> "E"-en er med når veinavnet blir lest opp. Dette står jo også på skiltene.

Er det nå egentlig veldig forvirrende?  Jeg tror det egentlig ikke er så
vanskelig..

Uansett virker det på meg som å være å "tagge for presentasjon" eller
"tagge for en bestemt applikasjon", og at det burde være et filter i
den applikasjonen som vil bruke dataene som evt. endrer dette (men
jeg vet jeg er i mindretall i dette synet. )

> Ville tro de fleste har mer interesse av veistandard enn av hvem som har
> ansvaret for veien.

...igjen "de fleste".

> Skal vi fjerne alle prefix på både RV og FV? Hvordan er muligheten for å
> legge på en ny tag som angir dette, for de som måtte ha behov for å bruke
> denne informasjonen til noe?

Det er noen interessante problemstillinger som dukker opp.
F.eks så er fylkesveier nummererte innenfor et fylke, slik at samme
vegnummer kan gå igjen flere steder i landet, og enda viktigere,
det finnes fylkesveier og riksveier med samme nummer.

> Feks:
> name=abc
> ref=117
> type=fylkesvei

Ja, det kan være en løsning


> Andre typer kan være feks.:
> type=fylkesvei_uskiltet
> type=riksvei
> type=riksvei_grønn
> type=motorvei_a

heter 'motorveg' i dag

> type=motorvei_b

heter 'motortrafikkveg' i dag


--Magne


More information about the kart mailing list