[NUUG kart] Fylkesveier og riksveier igjen

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Tue Jun 15 20:54:38 CEST 2010


Etter å ha lest Åndsverklova http://www.lovdata.com/all/hl-19610512-002.html#40 ser det ut som om det er 70år etter at den siste opphavsmannen er død (§40). Men dersom opphavsmannen ikkje er oppgitt ved publisering og ikkje er komme fram seinare er det 70år etter publisering (§41).

Loven seier ikkje kva som er meint med opphavsmann. Men dersom eit kart berre er påskrevet t.d. "Statens Kartverk" kan det kansje tolkest som om opphavsmannen er ukjent og at kartverket handler på opphavsmannens vegne. Dette gjelder ikkje dersom det står navn e.l. på kartet. Eg er berre ein lekmann innan jus så det er mulig at eg tar feil her.

Dersom du vil vere heilt sikker kan du spørre statens kartverk. Dersom dei seier seg einig at du kan publisere gamle kart er saken lett, dersom dei ikkje er enig er det fremdeles mulig at andre advokatar og dommere har eit anna syn på saken.

source tagen skal anngi kilden. D.v.s. minst kartserien. Forøvrig se det store prosjektet dei starta med i england for ein kartserie produsert rundt 1960 (dei har 50år opphavsrett).

Den 15. jun. 2010 kl. 18.11 skrev Vidar Gundersen:
> 
> vet ikke, men Googlet og fant:
> http://no.wikipedia.org/wiki/Opphavsrett
> 
>    "Opphavsretten er tidsbegrenset, som hovedregel til 70 år
>    etter utløpet av opphavsmannens dødsår."
> 
> som er en utfordring siden kart ikke nødvendigvis har en opphavsmann?
> 
> 
> 
> PS: Fortell listen det du fant ut om å søke godkjenning av flyfoto?!
More information about the kart mailing list