[NUUG kart] Fylkesveier og riksveier igjen

Håkon Enger hakon.enger at umb.no
Thu Jun 17 14:06:13 CEST 2010


On Thu, 2010-06-17 at 13:19 +0200, Sverre Didriksen wrote:
> 
> Det er en ting jeg lurer på.  Når jeg titter på den norske wikisiden så få 
> jeg inntrykk av at alle gamle riksveier untatt stamveiene er blitt 
> fylkesveier. Er det tilfelle?

Noen få veier som tidligere var riksvei men ikke stamvei er blitt
"oppgradert" så de fortsatt er riksvei. Se excel-ark på
http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Media/Siste
+nyheter/Vis?key=109050 som er lenket til fra
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Forvaltningsreformen_av_veinettet_i_Norge


> Å tagge hva som "er på bakken" er et viktig prinsipp som jeg er veldig 
> tilhenger av. Men vi må ikke tro at det er det samme som å kopiere 
> skiltene som er der. Å ha en sikker indikator for hva som er riksvei og 
> hva som er fylkesvei synes jeg faktisk er viktig. Om man dropper det for 
> riksvei så er det ikke noe problem for man vet at de som ikke er fylkesvei 
> må være riksvei. Men at begge veitypene flyter i en og samme gruppe synes 
> jeg som sagt ikke er bra.

Ideelt burde det brukes en egen tag for å vise administrativ
klassifikasjon av vei. Det er ingen grunn til at vi ikke kan bruke dette
lokalt i Norge selv om det stort sett ikke brukes ellers i verden.
F.eks. highway:admin=national|county|local for å følge
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Highway_administrative_and_physical_descriptions eller en helt egen norsk tag, no:roadclass=riksvei|fylkesvei|kommunal_vei, eller noe slikt.

  Håkon
More information about the kart mailing list