[NUUG kart] Fylkesveier og riksveier igjen

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Thu Jun 17 14:25:26 CEST 2010


2010/6/17 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>

> Å ha en sikker indikator for hva som er riksvei og
> hva som er fylkesvei synes jeg faktisk er viktig.
>

Hva er det viktig for?

I Norge er det dessuten gitt at motorway og trunk er riksveg, mens primary
og secondary er fylkesveg. For andre veger kan det kanskje være en ide å
skille mellom offentlig (kommunalt) eid og forvaltet veg, privat eid og
offentlig forvaltet veg og private veger, men jeg er litt usikker på hva det
skal brukes til.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20100617/3b71acc6/attachment.htm 


More information about the kart mailing list