[NUUG kart] Skogsbilveier

Bjørn Kvisli bjorn.kvisli at gmail.com
Thu Jun 17 20:33:03 CEST 2010


Jeg ser på viskart.no at en go del veier her i Røyken betegnes som 
skogsbilveier (de er grønne på viskart.no).  Bør disse uansett merkes med 
highway=service? Slett ikke alle disse "skogsbilveiene" som går igjennom 
skogen.
-Bjørn


More information about the kart mailing list